سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


این سیستم برای برگزاری آزمون های آنلاین رشته های دانشگاه علوم پزشکی مجازی در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم شده است.
 
داوطلبین محترم آزمون پایانی ترم تابستانه شهریور 98 :
 
1) جهت ورود به آزمون نام کاربری و رمز عبور را کد ملی ده رقمی خود وارد نمایید.
2) پس از آن دکمه ورود به آزمون را زده و آزمون خود را آغاز نمایید.
3) پس از اتمام آزمون دکمه اتمام و رفتن به آزمون بعدی را بزنید و آزمون بعدی خود را انتخاب نمایید.